Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

The proof of the pudding is in the eating: hoe onderzoek onder afgestudeerden gebruikt kan worden voor de accreditatie van opleidingen

Ger Ramaekers & Rolf van der Velden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 2-12.

We schetsen een indicatorenstelsel waarmee - gebruikmakend van gegevens uit het jaarlijkse landelijk onderzoek onder hoger opgeleiden - een aantal aspecten van de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs kan worden vastgesteld. Voor elk van de onderscheiden kwaliteitsaspecten zijn meerdere indicatoren ontwikkeld. Om een snel inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten te vergemakkelijken, zijn de verschillende indicatoren per kwaliteitsaspect tevens omgezet in een 'rapportcijfer'. Deze rapportcijfers laten in een oogopslag zien hoe een opleiding op een bepaald kwaliteitsaspect scoort. Omdat tevens de waarden van de onderliggende indicatoren worden weergegeven, kan een opleiding gemakkelijk nagaan hoe dit 'rapportcijfer' tot stand is gekomen. Voor elk 'rapportcijfer' en de achterliggende indicatoren worden zowel de cijfers van de betreffende opleiding gepresenteerd alsook de vergelijkbare landelijke cijfers. Dit geeft opleidingen een overzichtelijke en genuanceerde mogelijkheid tot benchmarking. Het ontwikkelde indicatorenstelsel wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld: de opleiding commerciële economie van een bepaalde hogeschool.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS