Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Ruimtelijke spreiding van het hogeronderwijsaanbod: duplicatie of complementariteit?

Evert Meijers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 1, 24-33.

Opeenvolgende kabinetten hebben een verdere autonomievergroting van de hogeronderwijsinstellingen voorgestaan. Het parlement is echter bevreesd dat dit leidt tot een wildgroei van het studieaanbod. Door te testen op 'macrodoelmatigheid' moest dit worden voorkomen. In dit artikel wordt gekeken naar de macrodoelmatigheid van de ruimtelijke spreiding van hbo en universitaire opleidingen over de instellingen. De vraag die centraal staat is of er een trend is waar te nemen naar meer complementariteit of juist duplicatie in het studieaanbod tussen hogescholen, tussen nevenvestigingen van meerlocatie hogescholen en tussen universiteiten. De mate van differentiatie in het opleidingenaanbod is nagegaan middels een correspondentieanalyse toegepast op het CROHO vanaf 1993. De uitkomst is dat tussen hogescholen meer complementariteit in het opleidingenaanbod is ontstaan. Echter, de mate van differentiatie tussen bekostigde hogescholen is stabiel, wat wil zeggen dat de trend naar meer complementariteit voor rekening komt van de aangewezen hogescholen. We zien een trend naar meer duplicatie wanneer we kijken naar de differentiatie tussen vestigingen van (gefuseerde) hogescholen verspreid over meerdere steden. Tussen de universiteiten is de differentiatie van het studieaanbod nagenoeg gelijk gebleven. Zij vullen elkaar wel meer aan dan hogescholen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS