Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Effecten van reflectieonderwijs in een competentiegericht curriculum

Mirabelle Schaub-de Jong

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 4, 229-238.

De effecten van reflectieonderwijs in een competentiegericht onderwijs zijn kwalitatief onderzocht door verslagen van studenten over hun persoonlijk ervaren leren, te analyseren. In het eerste jaar bleken studenten vooral leerpunten te hebben op het persoonlijke vlak. Bij de tweedejaarsstudenten werden daarnaast leerpunten op het terrein van beroepsmatig functioneren gevonden. In beide jaren is dit in overeenstemming met het doel van het onderwijsprogramma. Voorzichtig kan gesteld worden dat er evidence is voor de effecten van het reflectieonderwijs. De karakterisering van leerpunten in kernlabels en dimensies biedt een mogelijkheid tot de vorming van een schaal die in de toekomst in kwantitatief onderzoek kan worden gebruikt.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS