Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Een procesmodel voor de beoordeling van competent handelen

Erik Roelofs

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 152-167.

Een van de voorwaarden voor de alom bepleite congruentie tussen competentiegericht opleiden en assessment is het hanteren van een gemeenschappelijk referentiekader voor verschillende betrokkenen. In dit artikel wordt een procesgericht model voor competent handelen gepresenteerd, dat is ontwikkeld in de context van het docentenberoep, maar dat ook toepasbaar is op andere beroepsdomeinen. Het model beoogt een basis te bieden voor het ontwerpen en uitvoeren van assessments volgens hedendaagse edumetrische criteria. Centraal staat hierbij de eis dat assessments gericht zijn op de processen van inschatten, afwegen, beslissen en handelen zoals die zich afspelen bij de uitvoering van beroepstaken in kritische beroepssituaties. Door gebruik te maken van assessments volgens dit model wordt de kans op gebruik van resultaten voor verder leren vergroot. Immers, de assessments leveren niet alleen prestatiematen op, maar bieden ook zicht op de afgelegde weg naar de geleverde prestatie en de weg naar een eerstvolgend niveau van competent handelen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS