Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Retoriek of rationeel beleid: deelname en deelnamebeleid internationaal perspectief

Frans Kaiser & Egbert de Weert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2006 (24), 3, 128-150

Nederland streeft naar een deelname aan het hoger onderwijs in de richting van 50% in 2010. Ook in andere landen zijn concrete en vrij ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Dit artikel gaat na waar Nederland internationaal staat, waarbij als 'benchmark'-landen Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten (Massachusetts) fungeren. Na enige cijfermatige analyses waarbij ook aandacht is voor definities en problemen bij internationale vergelijkingen, worden factoren besproken die de ontwikkeling van het deelnameniveau bepalen, alsmede de mogelijkheden om via overheidsbeleid de deelname te beïnvloeden. Het recente advies van de Onderwijsraad over dit onderwerp wordt tevens in de discussie betrokken.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS