Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Peer tutoring in het hoger onderwijs. Een studie naar tutorgedrag binnen een online en face-to-face setting

Marijke de Smet, Hilde van Keer & Martin Valcke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 1, 32-44.

In voorliggend onderzoek staan peer tutoring activiteiten in het hoger onderwijs centraal. Meer bepaald is het de bedoeling om tutorgedrag binnen zowel een online als een face-to-face setting in kaart te brengen. Dit gebeurt via een inhoudsanalyse, waarbij de tussenkomsten van tutors worden gekarakteriseerd in termen van 'introductie van de leeromgeving', 'socialisatie', 'informatie-uitwisseling, 'kennisconstructie bevorderen' en 'stimuleren van reflectie en persoonlijke ontwikkeling'. De resultaten geven aan dat het introduceren van de leeromgeving vrijwel enkel aan bod komt in de online setting. Verder blijkt dat zowel online als face-to-face peer tutors zich hoofdzakelijk richten op het uitwisselen van informatie. In dat verband blijken online tutors echter voornamelijk gericht op informatie-uitwisseling over de organisatorische aanpak van de groepstaak, terwijl face-to-face tutors tijdens de discussie meer modelgedrag vertonen wat betreft het inhoudelijk verduidelijken van informatie. Verder valt het op dat peer tutors in beide settings slechts weinig aandacht besteden aan het stimuleren van reflectie.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS