Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De ervaringen van studenten met contrastrijke leeromgevingen: zijn hoorcolleges beter dan activerende werkvormen?

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Katrien Struyven, Filip Dochy & Steven Janssens

Dit onderzoek bestudeert de ervaringen van studenten met activerende werkvormen, in vergelijking met leerkrachtsturing via hoorcolleges en onderwijsleergesprekken. Ook het pre-assessment effect van toetsvormen maakt essentieel deel uit van de onderzoeksopzet. Data (N=608) werden verzameld voor een cursus Ontwikkelingspsychologie in het eerste jaar van de Lerarenopleiding Lager Onderwijs (basisonderwijs) aan de hand van de 'Course Experience Questionnaire' (Ramsden, 1991). In tegenstelling tot de verwachtingen zijn de ervaringen van studenten in de hoorcolleges significant positiever dan de ervaringen van studenten in de activerende onderwijssetting. Deze verschillen komen tot uiting met betrekking tot de duidelijkheid van de doelstellingen en verwachtingen bij de cursus, de werkdruk die wordt ervaren, de instructie die gegeven wordt door de leerkracht en de zelfstandigheid die studenten ondervinden. Wanneer ook de didactische werkvormen die studenten ervaren bevraagd worden, blijkt dat de beoordelingen van de studenten die hoorcolleges volgden eensgezind positief zijn de evaluaties over de activerende werkvormen daarentegen zijn ambigu en sterk uiteenlopend in zowel de positieve als de negatieve zin. Eenzelfde leeromgeving kan dus leiden tot uiteenlopende ervaringen. Positieve argumenten benadrukken het activerende en uitdagende karakter, de variatie aan werkvormen en het plezier van het samenwerken. Negatieve argumenten daarentegen beklemtonen de intense(re) werkdruk, de hoge(re) complexiteit van de opdrachten, en het eenzijdig gebruik van collaboratieve werkvormen. Resultaten waarschuwen voor (te) extreme onderwijsmethodes en suggereren - beïnvloedende - verschillen tussen studenten.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS