Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Staff development in het hoger onderwijs: drie macromodellen en gepercipieerde effecten

Catherine De Rijdt, Filip Dochy & Sofie Bamelis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 2, 58-68.

Deze studie onderzoekt aan de hand van vragenlijstonderzoek wie verantwoordelijkheid neemt voor staff development (drie macromodellen) en welke effecten dit teweegbrengt bij docenten in het hoger onderwijs. De resultaten tonen dat de drie macromodellen voorkomen. Bij het shopfloormodel is er 100% tevredenheid na het volgen van een staff-developmentsessie. Het merendeel van de docenten is zich bewust van een leerproces. Over de drie modellen heen geeft gemiddeld 72% van de respondenten aan dat er veranderingen zijn opgetreden in hun opvattingen en overtuigingen over hun lesgeven. Bij het shopfloormodel is dit aantal het hoogst. Vooral ICT-onderwerpen worden door de docenten in de praktijk toegepast. Over de drie staff-developmentmodellen heen geeft gemiddeld 83% van de respondenten aan dat er effecten bij de studenten terug te vinden zijn na het toepassen van hetgeen werd geleerd tijdens staff-developmentsessies.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS