Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De rol van opleidingsfase voor het verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit

Ivo Arnold

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2007 (25), 4, 256-269.

In dit artikel wordt de rol van opleidingsfase onderzocht voor het verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit van docenten, gebruikmakend van gegevens van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het meest opmerkelijke resultaat is een ommekeer in het verband naarmate studenten vorderen in de opleidingen. De eerste twee jaar van de bacheloropleidingen laten een negatief verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit zien. Pas daarna valt er een positieve kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs waar te nemen. Dit resultaat wordt verklaard aan de hand van een aantal modellen uit de literatuur.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS