Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Draagt studieloopbaanbegeleiding bij aan een dialogische leeromgeving in het hoger beroepsonderwijs?

Wâtte Zijlstra & Frans Meijers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 77-92.

Het hoger beroepsonderwijs wordt geconfronteerd met ernstige motivatieproblemen bij zijn studenten, die op hun beurt resulteren in problemen met betrekking tot de transfer van theorie naar het (beroeps)handelen en het vermogen tot reflectieve zelfsturing. Voor het oplossen van deze problemen is een leeromgeving nodig waarin niet alleen kennis wordt overgedragen, maar waarin ook met studenten wordt gesproken over de persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis van hun opleiding en van concrete leerprocessen daarbinnen. Zaken die aan de orde zouden moeten komen in de studieloopbaanbegeleiding. In hoeverre biedt het hoger beroepsonderwijs zijn studenten via studieloopbaanbegeleiding een dergelijke leeromgeving? De ervaringen van de bachelorstudenten van De Haagse Hogeschool staan in dit artikel centraal bij de beantwoording van deze vraag.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS