Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De business case van onderwijsvernieuwing. De duurzame resultaten van zes jaar samenwerken in de Digitale Universiteit

Michiel van Geloven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2008 (26), 2, 103-111.

In 2001 werd de Digitale Universiteit (DU) opgericht, een organisatie waarin tien universiteiten en hogescholen samenwerkten aan onderwijsvernieuwing met ICT. Ruim zes jaar later eindigden de activiteiten van de DU en inmiddels is het samenwerkingsverband opgeheven. In die zes jaren is een fors aantal projecten uitgevoerd en een substantiële hoeveelheid middelen verbruikt. In dit artikel wordt nagegaan wat er is overgebleven van de zes jaren samenwerking. In essentie zijn dat zo'n 75 kennisproducten en 25 digitale leermiddelen. Daarnaast is er een krachtig netwerk van onderwijsinnovatoren ontstaan tussen de DU-instellingen. Als laatste is er het sterk gegroeide bewustzijn voor het belang van de business case van onderwijsvernieuwing: een onderbouwing van de noodzaak van het project en de levensvatbaarheid van projectresultaten. Ook wordt ingegaan op redenen waarom sommige resultaten niet duurzaam bleken en worden aanbevelingen gegeven voor toekomstige samenwerkingsverbanden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS