Home

Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2
Jaargang 31/32 - 2013/2014 - 4/1

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar artikelen

Didactische principes voor honoursdocenten bij het begeleiden van honoursstudenten in hun leercurve: een exploratieve studie

Lea Hermsen & Remco Coppoolse

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 93-105.

Honoursdocenten zijn zoekende hoe zij het leerproces van honoursstudenten het beste kunnen begeleiden. De vermoedelijke oorzaken hiervan zijn beperkt inzicht in de leerprocessen van honoursstudenten en onduidelijkheid of didactische principes voor reguliere studenten toereikend zijn voor honoursstudenten. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het leerproces van honoursstudenten en op welke didactische principes honoursdocenten kunnen inzetten om dit leerproces faciliteren. Voor dit onderzoek werden honoursstudenten individueel en in een focusgroep geinterviewd. Didactische principes werden verzameld in een workshop met honoursdocenten. Uit onze exploratieve studie blijkt dat honoursstudenten inderdaad een leerproces doorlopen dat onderling vergelijkbaar is en bestaat uit fasen van erkenning, twijfel, crisis, herorientatie, flow en succes. Variatie in de leercurve wordt gezien in de diepte van de crisis. De oorzaken voor de crisis verschillen, maar de variatie wordt beinvloed door de vaardigheden van de student om te reageren in de twijfelfase. Honoursdocenten kunnen verschillende didactische principes inzetten bij de begeleiding van honoursstudenten. Didactische principes worden onderscheiden in enerzijds generieke didactische principes, zoals ruimte geven en in verbinding blijven, vragen stellen en een netwerk creeren, en anderzijds fasegebonden didactische principes, zoals selecteren bij de start, een rijk netwerk creeren, coachen op kritische momenten en ruimte geven.

Artikel downloaden
© 2020-2020 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs