Home

Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2
Jaargang 31/32 - 2013/2014 - 4/1

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar artikelen

Honoursdidactiek in een leergang voor honoursdocenten

Hanne ten Berge & Rob van der Vaart

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 37-51.

In dit artikel onderbouwen we dat de strategieen voor goede honoursdidactiek voor studenten - het creeren van een community, gebonden vrijheid en het ontwikkelen van academische competenties (Wolfensberger, 2012) - ook werkzaam zijn in de opzet van een leergang voor docenten die honoursstudenten begeleiden. We betogen dat het ontwerp van de leergang, dat gebaseerd is op deze strategieen, het succes van de leergang in termen van de leeropbrengst bepaalt. Voor dit artikel hebben we onderzoek verricht naar de eerste drie edities van de leergang honours teaching van de Universiteit Utrecht. We gebruiken hierin de evaluatiegegevens van de leergang en interviews met alumni uit de drie leerganggroepen.

Artikel downloaden
© 2020-2020 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs