Home

Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3
Jaargang 32 - 2014/2
Jaargang 31/32 - 2013/2014 - 4/1

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Klik hier om te zoeken naar artikelen

De honourscommunity: kenmerken, functies en strategieën

Stan van Ginkel, Pierre van Eijl & Albert Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 (31/32), 4/1, 20-36.

In honoursprogramma's vormen studenten en docenten vaak een netwerk van contacten dat een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de studenten. Deze 'honourscommunity's' stimuleren productieve interacties tussen studenten onderling, en tussen studenten, docenten en andere professionals tijdens het honoursprogramma en buiten onderwijscontacturen. In de literatuur is nog nauwelijks informatie beschikbaar over de kenmerken en functies van honourscommunity's. Die kenmerken en functies staan centraal in dit onderzoek, dat is uitgevoerd bij vijf honoursprogramma's in het Nederlandse hbo en wo. Het onderzoek is gebaseerd op documentanalyses, interviews en enquetes. Vijf kernkenmerken zijn gevonden: een netwerk van frequente contacten; een gedeelde passie voor uitdaging en excellentie; een gezamenlijk gevoel van community en eigenaarschap; een cultuur van excellentie; en een gemeenschappelijk interactierepertoire. Daarnaast zijn vier additionele kenmerken gevonden en worden drie functies van honourscommunity's onderscheiden. Ten slotte worden op basis van de verzamelde informatie als aanbeveling zeven strategieen geformuleerd voor het ontwikkelen van een honourscommunity.

Artikel downloaden
© 2020-2020 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs